Nyílt felhívás jó gyakorlat bemutatására

ALAKÍTSA ÖN IS A KONFERENCIA PROGRAMJÁT!
JELENTKEZÉSEKET VÁRUNK JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSÁRA

NYÍLT FELHÍVÁS

Muzeális intézmények munkatársainak jelentkezését várják az Országos Múzeumpedagógiai Konferencia múzeum+játék témához kapcsolódó múzeumi és múzeumpedagógiai jó gyakorlatoknak 10 percben történő bemutatására.

A jó gyakorlatok bemutatására az Országos Múzeumpedagógiai  konferencia első napján, november 4-én 12:20-13:15, majd plenárisan 14:00 és 14:45 között, a konferencia második napján, november 5-én pedig két párhuzamosan futó szekcióban kerül majd sor 11:20 és 13:50 között.
A jó gyakorlat bemutatása vetített prezentáció vagy interaktív bemutató formájában is történhet.

A rövid (max. 1000 karakter hosszú) rezüméket kérjük múzeum+játék jó gyakorlat jeligével 2019. október 4-ig megküldeni az alábbi címre:
muzped.konferencia2019@gmail.com

Ingyenes Pedagógus Nap a Ráth-villában

Az Iparművészeti Múzeum megújult társintézményében a Ráth György-villában 2019. szeptember 25-én, szerdán 16 órától megrendezésre kerül egy ingyenes Pedagógus Tájékoztató Nap és a hozzá kapcsolódó szakmai rendezvény (a program helyszíne Ráth György-villa 1068 Budapest, Városligeti fasor 12.). A résztvevő kollégák a szakmai programon ingyenesen, múzeumpedagógiai workshop keretében tekinthetik meg A mi szecessziónk c. állandó kiállítását, valamint megismerhetik a nyertes pályázat programjait is illetve az újszerű, iskolás korosztályt megszólító múzeumpedagógiai programokat is, új tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogyan hasznosíthatják és használhatják a kiállításokat és a műtárgyakat az iskolai oktatásban. A szakmai rendezvény részletes programja a következő:

 

 Részletes program:

15.45-16.00 Regisztráció

16.00-16.30 Régi magyar mesterségek nyomában c. VEKOP-7.3.4.-17-00006 pályázat rövid ismertetése

16.15-17.15 Múzeumpedagógiai workshop – múzeumpedagógiai foglalkozások aktivizáló bemutatása

17.15-17.30 Kávézás, teázás, sütizés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingyenes múzeumi alapképzés

A képzés a résztvevők számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően ingyenesen végezhető el.

A képzés haszna:

A hazai képzési piacon hiánypótló képzés révén biztosítható a szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása a különböző időben, helyszínen és képzési formában felsőfokú végzettséget szerzett, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek körében. A megszerzett ismereteknek köszönhetően lehetővé válik a pályakezdők és más típusú munkahelyről érkezők számára a gyors beilleszkedés és a hatékony munkavégzés. A képzés a már több éve múzeumban dolgozók szakmai ismereteinek felfrissítését, szintetizálását is segíti. A későbbiekben KJT szerinti besorolásban az előbbre lépés feltétele a képzés elvégzése.

 

Képzési tematika:

Múzeumok és múzeumi szakemberek
Múzeumok nemzetközi és hazai térben
Múzeum és társadalom; Múzeum és gazdaság
Múzeumépület; Múzeum és a gyűjtemény
Múzeum és közönség; Múzeum és szolgáltatás
Múzeum és kommunikáció

A képzés teljesítésének feltétele:

részvétel a tantermi órák 90%-án, saját munkahelyhez és az ellátott feladatköréhez kapcsolódó prezentáció bemutatása

 

A képzés tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt

meleg ebéd a képzés időtartamára

 

Az egyéb étkezés, utazás és szállás költségét a képzés NEM tartalmazza!

 

Jelentkezési határidő: 2019. október 7. 

A jelentkezéshez kattintson ide!

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
30 272 0890  
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

Múzeumpedagógiai kutatás

Megjelent Koltai Zsuzsa legújabb múzeumpedagógiai kutatását bemutató könyve. A kutatás a hazai pedagógusok többszörösen rétegzett, reprezentatív mintáján, online kérdőív segítségével tájékozódott a múzeumpedagógia aktuális helyzetéről 2018 februárjában. A kutatás feltárta a pedagógusok által múzeumpedagógiai jó gyakorlatként definiált programok jellemzőit is. A kutatás eredményeit összegző, Múzeumpedagógiai tapasztalatok és igények a hazai pedagógusok körében címet viselő kötet 2019 januárjában a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ kiadásában jelent meg.

 

Legújabb brit múzeumi kutatás

Jóga helyett a múzeumokba és a galériákba kell menni stresszoldásra- értesít a The Guardian a legújabb brit múzeumi kutatásból. A 30 év alatti fiatalok szorongás kezelésére múzeumokba járnak. 

 

Jóga helyett a múzeumokba és a galériákba kell menni stresszoldásra- értesít a The Guardian a legújabb brit múzeumi kutatásból. A 30 év alatti fiatalok szorongás kezelésére múzeumokba járnak.  

Nagy-Britanniában a művészet szerető fiatalok múzeumokat és galériákat használnak a modern élet stresszének leküzdésére. A kutatásból az is kiderül, hogy a 30 év alatti fiatalok legalább havonta egyszer látogatnak múzeumokat stressz kezelésként. Az Art Weekly programot is kibővítették, 26 év alattiak helyett 30 év alatti lett a korhatár.

A kutatásból az is kiderült, hogy a 30 év alatti emberek 65%-a érzett szorongást az elmúlt 24 órában, de a művészeti élmény nyugtatja őket.

Nagy-Britanniában a művészet szerető fiatalok múzeumokat és galériákat használnak a modern élet stresszének leküzdésére. A kutatásból az is kiderül, hogy a 30 év alatti fiatalok legalább havonta egyszer látogatnak múzeumokat stressz kezelésként. Az Art Weekly programot is kibővítették, 26 év alattiak helyett 30 év alatti lett a korhatár.

A kutatásból az is kiderült, hogy a 30 év alatti emberek 65%-a érzett szorongást az elmúlt 24 órában, de a művészeti élmény nyugtatja őket.

Nyílt felhívás jó gyakorlat bemutatására

XVI. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó a Család évéhez és a Nemzeti Kulturális Alap 25 évfordulójához is kapcsolódik.

A konferenciára várják a témához kapcsolódó jó gyakorlatok 8 percben történő bemutatására muzeális intézmények munkatársaink jelentkezését. 

A rövid (max. 1000 karakter hosszú) rezüméket kérjük, hogy 2018. augusztus 21-ig küldjék meg.

 

Múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak indul 2018-2019-es tanév szeptemberétől.

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A szakképzettségnek diplomában szereplő megnevezése: Múzeumpedagógiai szaktanácsadó.

A hazai felsőoktatási intézmények közül egyetlen, amely diplomát ad a képzés befejeztével.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

A felvétel feltétele

korábbi felsőoktatási rendszerben szerzett pedagógus, bölcsész, természettudományos szakképzettség, főiskolai vagy egyetemi szinten szerzett szakképzettség

A szakirányú továbbképzés célja

A képzés tartalma jól illeszkedik a közoktatásban a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv valamint a helyi tantervek célkitűzéseihez. A múzeumpedagógia egyik legfontosabb feladata, a magyar kulturális örökség közkinccsé tétele, a különböző korosztályú gyermekek múzeumlátogató, a művészeteket értő és befogadó felnőttekké nevelése. A múzeumi foglalkozások nem helyettesíthetik az iskolai tanítási órákat, de a tanulók a múzeumban hasznosíthatják az iskolában tanultakat, az iskolai órán pedig alkalmazhatják a múzeumi tapasztalatokat. Tekintettel az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítására is, a képzés célja olyan képzőművészeti, történettudományi, természettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai ismeretek átadása, melynek birtokában a végzett szakemberek képesek lesznek múzeumi keretek között tanórákat, szakköröket, felnőttek csoportjainak, családoknak fakultatív foglalkozásokat tartani.

Főbb tanegységek megtekinthetők a mellékelt óra és vizsgaterv alapján.

A képzési idő: 4 félév

A képzés jellege: diplomás esti (amelyhez diákigazolvány is jár)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A költségtérítés díja: 140.000 Ft/félév

Jelentkezési díj: 7.000 Ft

Munkarend/képzési helyszín/napok: esti / Budapest különböző múzeumaiban. (természet­tudományi, művészeti, történettudományi, néprajzi területe, a megszokott tantermi órák helyett.) A képzés minden héten csütörtökönként 10 órától 18 óráig van. Szabadon választható kurzusok esetenként egyéb hétköznapokon.

JELENTKEZÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE

Jelentkezési határidő: 2018. június 30. szombat, 24:00 óra

Jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani (kérem, kattintson a linkre). A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni. A fenti határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A felvételi jelentkezési anyag részei:

online jelentkezési lap
oklevél másolata (külföldön szerzett oklevélről hiteles fordítás benyújtása is szükséges)
rövid szakmai önéletrajz
személyi igazolvány és lakcímkártya másolata
jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata

A jelentkezési díj befizetése:

Jelentkezési díjat (egyszeri 7000 Ft) befizetni kizárólag az intézmény által kibocsátott csekken lehet. Banki átutalás nem lehetséges.

A jelentkezési díj befizetéséhez csekk az alábbi e-mail címen igényelhető, név és levelezési cím egyidejű megadásával: szakiranyu@ppk.elte.hu, vagy személyesen átvehető az Oktatásszervezési Irodában.

A jelentkező egy jelentkezési csekk befizetésével legfeljebb három szakirányú továbbképzésre is jelentkezhet, képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával. Amennyiben több szakra is jelentkezik, a jelentkezési űrlapon fel kell tüntetni a jelentkezési rangsort.

A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag a csekken feltüntetett befizetőnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésen

Bővebb információt a következő oldalakon olvashat:

http://www.ppk.elte.hu/felveteli/szakiranyu/budapest 
http://www.ppk.elte.hu/file/ismerteto_muzeumpedagogia_20170.pdf 
https://ppkdocs.elte.hu/th/tantervek/szakiranyu/SZT_m%C3%BAzeumpedag%C3%B3giai%20szaktan%C3%A1csad%C3%B3_esti_2017_v2017.pdf

Megjelent a Digitális Múzeum c. könyv

Megjelent a magyar múzeumi szakirodalomban az első digitális technikákkal, eszközökkel foglalkozó könyv.  A kötet Ruttkay Zsófia és German Kinga szerkesztette. Egy kis ízelítő a tartalomjegyzékből: Múzeum a 21.század elején, German Kinga: Részt venni és részt kérni a kortárs múzeum(ok)ban, László Zsófia: Közösségi média múzeumi lehetőségei, Alicja Knast: Hol van a kutya elásva? - A digitális tartalom szervezése a kiállítótérben.

Hamarosan online is elérhető lesz a Skanzen-MOKK honlapján (Múzeumi iránytű 12.).

http://mokk.skanzen.hu/tudastar.html

Gyermekközpontú múzeumlátogatás

Április 22-én, szombaton a bécsi magyar gyerekeknek egy interaktív múzeumlátogatáson volt alkalmuk részt venni. A Museumfun alapítója, Liszkay Veronika, bécsi magyar múzeumpedagógus rendszeresen tart vezetéseket Bécs ismert múzeumaiban: a Klimt-villában, Belvederében és Albertinában.

Liszkay Veronika ezúttal az Albertina múzeum Batliner gyűjteményét hozta közelebb a művészet kedvelő gyerekekhez és szüleikhez. A Museumfun szervezésében olyan kreatív, gyermekközpontú múzeumvezetések jönnek létre, melyek során Bécs város nagy múzeumainak kiállításait ismerhetik meg a gyerekek, akik ezeken a múzeumlátogatásokon, nemcsak egyes festőművészek alkotásait elemezhetik a múzeumpedagógussal, hanem az ezt követő workshopokon akár a színkeverés alapjait is elsajátíthatják.

Az óvodás és általános iskolások a képzőművészethez különféle meséken, játékokon keresztül kerülnek közelebb.

„Ez a tanulási folyamat hozzásegíti őket, hogy kiteljesedjen kreativitásuk és megtanulják használni a fantáziájukat. A játékos módszeren és az interaktív beszélgetéseken keresztül pedig észrevétlenül is közelebb kerülnek a képzőművészethez, így a múzeumlátogatás számukra már ilyen kis korban természetessé válik“, mondta Liszkay Veronika.

„A múzeumlátogatásokra általában hétköznap délelőttönként kerül sor, nagyon sok óvodás és általános iskolást viszek el az említett múzeumokba, a Klimt-villában például havi rendszerességgel tartok németül gyerekvezetést és workshopot is, kizárólag ott van lehetőség arra, hogy a tárlatvezetés után a foglalkozást is helyben tartsam, egyébként pedig az iskolákban és óvodákban folytatjuk a foglalkozást. A vezetések többnyire német nyelven folynak, azonban igény szerint magyar csoportokat is vállalok, ezek a látogatások azonban általában délután vannak, és a 4-10 éves korosztályt várom“, tette hozzá Liszkay Veronika.

Ezúttal az Albertina Batliner-gyűjteményében a magyar gyerekcsoport a négy évszakhoz kapcsolódóan négy festményt, Claude Monet és Edvard Munch alkotásait elemezhette, a gyerekek a múzeumlátogatás során többek között megtanulták értelmezni a festmények színösszeállítását. A Batliner-gyűjteményben nem csak egyszerűen festmények vannak, hanem a teljes modern képzőművészet képviselteti magát. Mintha egy művészeti lexikont lapozgatnánk az impresszionizmustól a ’60-as, ’70-es évekig, Monet-tól egészen Picasso-ig.

 

 

Ének-zene óra szerepe a múzeumpedagógiában

Rendkívül izgalmas tanulmány jelent meg a tani-tani. info online felületen "Az ének-zenei óra a múzeumpedagógiában" címmel, amely az ének-zene óra múzeumban történő hasznosításával foglalkozik. A cikk írója Borz Zsófia, aki a PPKE-BTK művészettörténet szakán végzett és a szakdolgozatát a zene és a képzőművészet kapcsolatáról írta.

"Művészettörténeti-muzeológiai témájú szakdolgozatomban egy új terület bevonására tettem javaslatot, miszerint hogyan kapcsolhatunk össze két művészeti ágat, a zenét és a képzőművészetet; az ének-zene órákat a múzeumpedagógiával. Ehhez az esztergomi Keresztény Múzeum néhány késő gótikus magyar szárnyasoltár-töredékét vettem alapul." -írja a szerző.

Borz Zsófia cikke és a szakdolgozata is úttörő jelentőségű, hiszen a múzeumpedagógia olyan területére világít rá, amely eddig a magyar szakirodalomban feltáratlan volt. A művészetközvetítési részben alaposan, logikusan mutatja be a zenei módszerekkel történő múzeumi tanulás sajátosságait. Dicséretes, hogy a zenei témához kapcsolható múzeumpedagógiai módszerekre is kiért.

A szakdolgozatában a dokumentumelemzés is helyet foglal, amely a pedagógusok számára nyújt egyedi értelmezési lehetőséget az ének-zene oktatás és a képzőművészet összekapcsolására.

 Szintén elismerésre méltó, hogy az esztergomi Keresztény Múzeum alkotásaihoz kínál, kiváló, színvonalas ének-zene tantárgyhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást.

Oldalak