Múzeumpedagógiai foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeum állandó gyűjteményéhez

Zászkaliczky Anna Eszter (ELTE-Múzeumpedagógiai szakirányú továbbképzés hallgatója, 2016.)
Helyszín Magyar Nemzeti Múzeum, Magyarország története I. rész, 6. terem
Korosztály 6–8. osztály
Tematika A három részre szakadt Magyarország, Magyarország a török korban.
Időtartam kb. 90 perc
Tantárgyi
kapcsolódás

Irodalom, történelem, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra, földrajz.
Képzési cél A foglalkozás során az egyéni munkával az önálló feladatmegértést és
feladatmegoldást; az asszociatív, elvonatkoztató képességet szeretném
fejleszteni; a páros és a csoportmunkával a kompromisszumkészséget, a
csapatban való munkát szeretném előtérbe helyezni. Emellett az önálló
véleményalkotás, a saját szempontok figyelembe vétele is hangsúlyos.
Nevelési cél A tanulók megtanulják, megismerik a múzeumi szabályokat, viselkedési
formát. Emellett ugyanolyan fontos, hogy az aktív múzeumlátogatói,
kritikai szemléletű látogatói attitűdöt is megtanulják. A múzeumra mint
otthonos, szórakoztató és érdekes helyre tekintsenek, ahol – tudtukon kívül
– a nonformális és informális tanulás előtérbe kerülhet.
Oktatási cél A tanulók általános iskolai tanulmányaihoz kapcsolódóan a három részre
szakadt Magyarország történelmi helyzetének, a három rész
sajátosságainak megismerése. Fontos az összefüggések, az események
átlátása, a történelem és az irodalom, zene összekapcsolása, egy időbe
való elhelyezése – ezzel kiküszöbölve az oktatás azon hiányosságát, hogy a
különböző tantárgyak kapcsolódási pontjait nem teremti meg az iskola.
A foglalkozás során az alábbi fogalmak és nevek kerülnek elő: végvárak,
adózás, török hódítás, jobbágyok, janicsárok, Habsburgok, nemesség, Balassi
Bálint, Erdélyi Fejedelemség, Magyar Királyság, Erdély, Felvidék,
Szulejmán, Habsburg Ferdinánd, pasa, imám, paraszt, Buda, Bécs, Eger,
Kőszeg, Dobó István, Zrínyi Miklós.