Bibliográfia

Magyar nyelvű szakirodalom:

Bálványos Huba (1998): Esztétikai-művészeti ismeretek, nevelés. Balassi Kiadó, Budapest.

Bárd Edit (2009): Kompetencia alapú oktatás és a múzeumok. In: Múzeum és iskola,Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés, Múzeumi iránytű 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Bárd Edit (2011): Kompetencia-alapú oktatás a múzeumokban. In: Múzeumi tanulás. Typotex Kiadó, Budapest. 203-205.

Birkás Éva (2015): Megelevenedő korszakok. http://www.tani-tani.info/megelevenedo_korszakok 

Bencze Judit (2009): A történelmi tantárgyak múzeumpedagógiai feldolgozása a reformpedagógia elemeinek felhasználásával. In: Foghtűy Krisztina - Szepesházy Kurmay Ágnes (szerk.)Múzeumpedagógiai tanulmányok III. Gondolat Kiadó, Budapest.

Bényei Judit- Ruttkay Zsófia (2015): A kulturális örökség közvetítése digitális, interaktív technológiák segítségével. German Kinga (szerk.)(2015): Múzeumpedagógia. Szociálpedagógia: Nemzetközi Szaklektorált Folyóirat. III.évf. 1-2. szám. Szent István Társulat, Budapest.

Bereczki Ibolya-Népessy Noémi (2020, szerk.): Modern múzeumi interpretáció. Múzeumi iránytű 23.,Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre.

Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (2010, szerk.): Tudás és gyakorlat, Múzeumpedagógiai módszerek-európai példák és hazai alkalmazások. Múzeumi iránytű 5.,Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (2009, szerk.): Pedagógusképzők képzése: Múzeumok közoktatási hasznosítása. MúzeumIskola 3., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

 Bereczki Ibolya - Sághi Ilona  (2009, szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmódszer a múzeumpedagógiában. MúzeumIskola 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre.

Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (2009, szerk.) Múzeum és iskola, Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés, Múzeumi iránytű 3.,Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (2010. szerk.): Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában. MúzeumIskola 7. ,Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Bereczki Ibolya-Népessy Noémi (2020, szerk.): Modern múzeumi interpretáció. Múzeumi iránytű 23.Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre.

Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés, Magyar Iparművészeti Egyetem.Budapest.

Bodóczky István (2003b): A vizuális nevelés megújítása, új paradigmája. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. sz. 35–45.

Bodóczky István (2012): Kis könyv a vizuális nevelésről. VKFA, Budapest.

Bús Imre (szerk.)(2012): Játék a pedagógiában pedagógia játék . Neveléstudományi Doktori Iskola, ELTE PPK HÖK, Budapest.

Cseri Miklós (2009): Az ismeretátadás, a múzeumpedagógia helye és szerepe a magyar múzeumokban. In: Dr.Berecky Ibolya, Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmódszer a múzeumpedagógiában Oktatási segédanyag. Múzeumiskola 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Csesznák Éva (2009): Múzeumpedagógiai módszerek és eszközök – hogyan tanítsunk a  múzeumban? In: Dr.Berecky Ibolya, Sághi Ilona (szerk.): Pedagógusképzők képzése. Múzeumok közoktatási hasznosítása. Múzeumiskola 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 

Dabi-Farkas Rita (2018 ,szerk.): Esélyt a múzeummal. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel. Múzeumi iránytű 16.,Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre.

Deme Edina, Kovács Anna Zsófia, Tettamanti Zsófia (2015): Lássuk csak!-Hogyan vezessünk tárlatot?  Szépművészeti Múzeum, Budpest.

Deme Péter (1998, szerk.): Az ICOM szakmai etikai kódexe. ICOM Magyar Nemzeti Bizottság, Budapest.

Ébli Gábor (2002): Az antropologizált múzeum: közgyűjtemények átalakítása az ezredfordulón.Typotex, Budapest.

Falus Iván (2003, szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó.Budapest.

Foghtűy Krisztina (1993a): Múzeumpedagógia – Útmutató pedagógusok számára. Korona Kiadó, Budapest.

Foghtűy Krisztina (1993b): Pedagógia, művészetpedagógia, múzeumpedagógia. In: Iskolakultúra /21–22. 39–47.

Foghtűy Krisztina (2000, szerk.): Szemelvények az amerikai múzeumpedagógia szakirodalmából. B+V Lapkiadó Kft., Budapest.

Foghtűy Krisztina (2001): Régi és új feladatok a múzeumpedagógiában. In: Módszertani lapok. Történelem. 2001/3. 10–15.

Foghtűy Krisztina – Harangi Anna (1997, szerk.): Gyerekek a múzeumban: Múzeumpedagógiai olvasókönyv, Tárogató Kiadó, Budapest.

Foghtűy Krisztina – Szepesházyné Kurimay Ágnes (2003, szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok I.PPK Oktatásmódszertani Központ, Budapest.

Foghtűy Krisztina – Szepesházyné Kurimay Ágnes (2006, szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok II.Gondolat Kiadó, Budapest.

Foghtűy Krisztina – Szepesházyné Kurimay Ágnes (2009, szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok III. Gondolat Kiadó, Budapest.

Foghtűy Krisztina, Pirka Veronika, Kempf Katalin (2012,szerk.) : Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban.  ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.

Frank János (2006): Tárlatok – szertartások, Élet és Irodalom, Budapest.

Gail Durbin-Susan, Morris-Sue Wilkinson (2004).: Tanulás tárgyakkal. Budapest: NKÖM, Múzeumok Mindenkinek V.. Letölthető: http://www.mlalapitvany.hu/mla011413.html

German Kinga (2012): Múzeum-egyetem-iskola. Tartalmak, lehetőségek és eredmények. In: Foghtűy Krisztina, Pirka Veronika, Kempf Katalin (szerk..): Új múzeumpedagógiai törekvések a hazai felsőoktatásban és a múzeumi gyakorlatban.  ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.

German Kinga (szerk.) (2015): Múzeumpedagógia. Szociálpedagógia: Nemzetközi Szaklektorált Folyóirat. III.évf. 1-2. szám. Szent Isván Társulat, Budapest.

German Kinga (2017): Részt venni és részt kérni a kortárs múzeum(ok)ban. In: Ruttkay Zsófia German Kinga (szerk.): Digitális Múzeum. Múzeumi iránytű 12. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre.

György Péter (2003): Az eltörölt hely – a Múzeum: A múzeumok átváltozása a hálózati kultúra korában. New York, Természettörténeti Múzeum – egy példa, Magvető Kiadó, Budapest.

Hemrik László (2004): A kortárs művészet múzeumpedagógiai megközelítésének lehetőségei. In: Új Pedagógiai Szemle. 6. 118–122.

Hegedűs Gábor (2011): A projektpedaógia elmélte és gyakorlata az oktatásban. Progresszív pedagógiák gyakorlata, Projektpedagógia – Projektmódszer Progresszív pedagógiák gyakorlata, Projektpedagógia – Projektmódszer. XIII. SZTE-JGYF. Reálstúdió Oktatási és Kereskedelmi Bt. Szeged.

Hegedűs Miklós- Kalmár István-Szabács Ágnes (1997, szerk.): A Nagy GYIK Könyv  Kézikönyv a vizuális neveléshez. Aula Kiadó, Budapest.

Ilosvay György- Joó Julianna (2011): Múzeumpedagógia. in: Progresszív pedagógiák gyakorlata, Projektpedagógia – Projektmódszer. XIII. STE-JGYF.

Jánosi-Halász Rita, Entz Sarolta, Fekete-Horváth Erika és Mészáros János (2008): Színek. Két Egér Könyvek.

Jánosi-Halász Rita, Entz Sarolta, Fekete-Horváth Erika és Mészáros János (2011): Fekete-Fehér. Két Egér Könyvek.

Joó Julianna (2014):  Művészetközvetítés a bécsi múzeumokban.Taní-tani-Online. http://www.tani-tani.info/muveszetkozvetites_a_becsi

Joó Julianna (2014): Szerepjáték alkalmazása a múzeumban. Taní-tani-Online.http://www.tani-tani.info/szerepjatek_muzeumban

Joó Julianna (2014): Fotóelemzés forrásértéke a múzeumpedagógiában. ISKOLAKULTÚRA.

Joó Julianna (2014): A német művészetpedagógia története 1900–1980 között. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ .

Joó Julianna (2015):  Művészet és mozgás múzeumi dimenzióban.Taní-tani-Online.http://www.tani-tani.info/muveszetkozvetites_a_becsi

Joó Julianna (2015): „Múzeumba menni jobb, mint a McDonald’s-ba!” Művészetközvetítés a zágrábi művészeti múzeumokban. ARTMAGAZIN Online. https://www.artmagazin.hu/articles/essze/f8f47fa838fc3273af731022dbdfdc4d

Joó Julianna (2015): A múzeumpedagógiai meghatározása a német szakirodalomban .In: German Kinga (szerk.): Múzeumpedagógia. Szociálpedagógia: Nemzetközi Szaklektorált Folyóirat. III.évf. 1-2. szám. Szent István Társulat, Budapest.

Joó Julianna (2016): Felnőtteknek szóló programok a brit, német és osztrák művészeti múzeumokban. In: Tudásmenedzsment: A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar periodikája, XVII. évfolyam 1. különszám. 2016. március. PTE KPVK, Pécs.

Joó Julianna (2017):  Múzeum rajztábor digitális bennszülötteknek. In.: Magyar Múzeumok Online. https://magyarmuzeumok.hu/cikk/muzeumi-rajztabor-digitalis-bennszulotteknek

Joó  Julianna (2017): Kis kanadai múzeumi körkép. In.: Múzeumcafé57.2017/1. február március. 39-43.

Joó  Julianna (2019): Múzeumhotel?!-avagy lengyel múzeumi csoda Katowicében  In.: Magyar Múzeumok Online https://magyarmuzeumok.hu/cikk/muzeumhotel-avagy-lengyel-muzeumi-csoda-katowiceben

Joó  Julianna (2021): Ismerjük meg a német múzeumpedagógiát! A német múzeumpedagógia elmélet és gyakorlata. GlobeEdit.

Joó Julianna (2023): A hely szelleme – múzeumpedagógia egy gyűjtő otthonában. Tudásmenedzsment, 24(2. különszám), 109–121.

Káldy Mária – Kárpáti Andrea – Szirmai Anna Linda (2010): Helyzetkép és perspektívák Múzeumpedagógia Magyarországon 2008–2009. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Káldy Mária (2009): A magyar múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia történetéről röviden. In: Dr.Berecky Ibolya, Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! Projektmódszer a múzeumpedagógiában Oktatási segédanyag. Múzeumiskola 1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Káldy Mária (2009): Kinek, mit, miért, hogyan? - A helyes módszer megválasztásának szempontjai. In: Dr.Berecky Ibolya, Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakoztatni!  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Kárpáti Andrea (1995): Vizuális képességek fejlődése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kárpáti Andrea (2011): Tanuláselméletek és múzeumi tanulás. In:Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (szerk.) Múzeumi tanulás. Typotex Kiadó, Budapest.

Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa: a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. Iskolakultúra- könyvek 41. ,Veszprém.

Kurta Mihály – Pató Mária (2010, szerk.): Múzeumandragógia. Az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság – Szentendrei Szabadtéri Múzeum, Miskolc–Szentendre.

Lovas Márta (2009): Aktivizáló formák a múzeumpedagógiában. In.: Foghtűy Krisztina - Szepesházyné Kurmay Ágnes (szerk.) (2006): Múzeumpedagógiai tanulmányok II., ELTE -PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék Közleményei II. Gondolat, Budapest. 110.

Nagy Magdolna (2020, szerk.):Fókuszban a közönség. Útmutató a család-, gyermek- és iskolabarát múzeumi működéshez, a múzeumpedagógia, az önkéntesség és az IKSZ minőségmenedzsmentjéhez.Múzeumi iránytű 28.,Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre.

Németh András (2002, szerk.): Reformpedagógia-történeti tanulmányok.Osiris, Budapest.

Németh András (2006): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Németh András, Mikonya György, Skiera Ehrenhard (2005): Életreform és reformpedagógia-nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Gondolat Kiadó, Budapest.

Németh András, Pirka Veronika (2013, szerk.): Az életreform és reformpedagógia-recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. Gondolat Kiadó, Budapest.

Paul Ginnis (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv Az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. Alexandra, Pécs.

Ruttkay Zsófia German Kinga  (2017, szerk.):  Digitális Múzeum. Múzeumi iránytű 12. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre

Ruttkay Zsófia-Bényei Judit (2016): QR kód helyett digitális stratégia. In: Ruttkay Zsófia German Kinga (szerk.): Digitális Múzeum. Múzeumi iránytű 12. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre.

Sinkó István (1997): „Kicsomagolt Múzeum” avagy múzeumpedagógia félközelben. Új Pedagógia Szemle. 1997. (47. évf.) 6. sz. 92-94.

Sinkó István (2013): Múzeum, pedagógia, kortárs művészet: múzeumpedagógia a kezdetektől napjainkig. Új Művészet, 2013. (24. évf.) 11. sz. 76-77.
Szabolcs Éva és Foghtűy Krisztina (szerk.)(2010): Zsibongó Múzeum, Budapest.

Szőke Annamária (szerk) (2008): Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigo - Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest.

Takács Anett (2008): Irány a múzeum! Múzeumpedagógia a gyakorlatban, avagy egy jó kapcsolat kezdetei múzeum és egyetem között. in.: Új utak, szemléletmódok, módszerek a pedagógiában, Szerk.: Kereszty Orsolya, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár.

Takács Anett (2013): A művészeti nevelés. Jó gyakorlatok a hazai múzeumokban – múzeumpedagógia, a pedagógusok nélkülözhetetlen eszköztára. http://epa.oszk.hu/02400/02411/00002/pdf/EPA02411_gyermekneveles_2013_2_...

Trencsényi László (2000): Művészetpedagógia, elmélet, tanterv, módszer. Okker Kiadó, Budapest.

Vasáros Zsolt (2010): Kiállító-tér. Múzeumi tárlatok kézikönyve. Múzeumi iránytű 7., Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre.

Vásárhelyi Tamás, Sinkó István (2004): Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Vásárhelyi Tamás (1995): Múzeum és környezeti nevelés. In: Környezeti nevelés a múzeumban. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Vásárhelyi Tamás (2003): Stratégia a múzeumok és közönségük kapcsolatának javítására – siker és kudarc. In.: Országos múzeumi közművelődési konferencia, Esztergom, 2002. június 26–28. Budapest, Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

Vásárhelyi Tamás (2009): A projektmódszer alkalmazása múzeumban. In: Dr.Berecky Ibolya, Sághi Ilona (szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakoztatni!  Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 

Vásárhelyi Tamás (2011): Felfedezéses tanulás. In: Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (szerk.) Múzeumi tanulás. Typotex Kiadó, Budapest.

Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (2011, szerk.): Múzeumi tanulás. Typotex Kiadó, Budapest.

Vásárhelyi Tamás (2009): A nyitott múzeum. MOKK, Múzeumi Iránytű 2., Szentendre.

Zay Orsolya (2016): Fogyasztható történelem – Élő interpretáció múzeumi környezetben.  In: Tudásmenedzsment: A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar periodikája (link is external),  XVII. évfolyam 1. különszám. 2016. március. PTE KPVK, Pécs.

Idegen nyelvű szakirodalom:

Alfred Lichtwark (1900): Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken. Gerhard Kühtmann. Dresden

Bertscheid, Ralf (2001): Bilder werden Erlebnisse: mitreißende Methoden zur aktiven Bildbetrachtung in Schule und Museum. Mühlheim a. d. Ruhr.

Berry, Nancy, Mayer, Susan  (1989, szerk.): Museum Education: History, Theory, and Practice. The National Art Educatinal Association, Reston, Virginia.

Billmann, Hans-Joachim (2000): Multimedia in Museen: Neue Aufgaben der Präsentation - neue Aufgaben der Museumspädagogik, Bremen.

Black, Graham (2012): Transforming Museums in the Twenty-first Century. Routledge, London, New York.

Bradburne, James M (2000): Interaction in the museum: observing, supporting, learning: Norderstedt.

Birgit Mandel(2005): Kulturvermittlung zwischen kulturelle Bildung und Kulturmarketing . Bielefeld.

Burnham, Rika - Kai-Kee, Elliott (2011): Teaching in the art museum. Interpretation as Experience. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Commandeur, Beatrix–Kunz-Ott, Hannelore–Schad, Karin (2016, szerk.): Handbuch Museumspädagogik.  Kulturelle Bildung in Museen. kopaed, München.

Charmaine Liebertz (1988): Kunstdidaktische Aspekte in der Museumpädagogik. Deutscher Studien Verlag, Weinheim.

Czech,A., Krimeier J., Sgoff, B. (2014,szerk.):Museumspädagogik Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfe für die Praxis. Wochenshcau Verlag, Schwalbach.

Diethart Kerbs (1976): Kind und Kunst. Eine Ausstellung zur Geschichte des Zeichnen-und Kunstunterrichts. BDK. Berlin

Dewey, John (1938, 1998): Experience and Education. Pi Delta Kappa Association, Boston.

Doris, Weiler (1983): Museumspädagogik am Beispiel der Malerei.Peter Lang, Frankfurt am Main.

Eilean Hooper-Greenhill (1991, szerk.): Museum and Gallery Education. Leicester University Press, Leicester.

Eilean Hooper-Greenhill (1999, szerk.):The educational role of the museum.  Routledge, London, New York.

Eilean Hooper-Greenhill (2007, szerk.): Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. Routledge, London.

E. Eid, M.Langer H. Ruprecht (2002): Grundlagen des Kunstunterrichts, Ferdinand Schöningh. Padeborn, München, Wien, Zürich.

Falk, J. H&Dierking, L.D. (2000): Learning from Museums.Visitor Experiences and the Making of Meaning, AltaMira Press, Walnut Creek, CA.

Falk, John H. (2020): The role of emotions in museums-going. In: Paolo Mazzanti, Margherita Sani Emotion and learning in museum. NEMO.

Fast, Kirsten (szerk.) (1995): Handbuch der museumspädagogischen Ansätze, Opladen.

Föhl, P., Erdrich, St., John, H., Maaß,K. (Hgg.) (2007): Das barrierefreie Museum, Bielefeld.

Françoise Barbe-Gall (2005):  How to Talk to Children About Art.

Françoise Barbe-Gall (2011): How to Look at a Painting.

Françoise Barbe-Gall (2011): How to Undertand a Painting. Decoding Symbols in Art.

Gach, Hans Joachim (2005): Geschichte auf Reisen. Historisches Lernen mit Museumskoffern. Schwalbach/Ts., http://www.museumskoffer.de/der-museumskoffer.html

Gerhard Kaldewei (1990): Museumsäpadgogik und Reformpädagogische Bewegung 1900-1933. Eine histrorisch-systematische Untersuchung zur Identifikation und Legitimation der Museumsäpadgogik, Peter Lang, Frankfurt am Main.

Gibbs, Kirsten- Sani, Margherita- Thompson, Jane (2007, szerk.): Lifelong Learning in Museums. A European Handbook, Ferrara, Italy. 

Gisela Staupe (2012, szerk.): Das Museum als Lern-und Erfahrungsraum Grundlagen und Praxisbeispiele. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Wiemar. 

Gray, David,  Alan Chatwick (2001): Museums: using keyworkers to deliver lifelong learning, Dordrecht.

Hannelore Kunz-Ott (2005): Museum und Schule. Wege zu einer erfolgreichen Parnerschaft. Deutscher Kunstverlag. Müchen. Berlin.

Hannelore Kunz-Ott, Susanne Kudorfer und Traudel Weber (2009): Kulturelle Bildung im Museum:Aneinungsprozesse-Vermittlungsformen-Praxisbeispiele

Hans-Günther Richter (2003): Eine Geschichte der Ästhetischen Erziehung, Verlag Videel, Niebüll.

Harmut John, Anja Dauschek (2008): Museen neu denken Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit. Transcript, Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv-und Museumsamt, Saarlndischer Museumsverband e.V.

Hausmann,A.,Frenzel L. (2014,szerk.): Kunstvermittlung 2.0: Neue Medien und ihre Potenziale. springer. 

Hildegard Vieregg, Marie-Louise Schmeer-Sturm und Jutta Thinesse-Demel (1994): Museumspädagogik in neuer Sicht, Erwachsenenbildung im Museum, 2. Bde.,,Schneider Verlag Hohengehren.

Hildegard Vieregg, Marie-Louise Schmeer-Sturm und Jutta Thinesse-Demel (1994): Museumspädagogik in neuer Sicht: Erwachsenenbildung im Museum: 2 Bde. ,Schneider Verlag Hohengehren.

Helmut G. Schütz (2002, szerk.): Kunst und Analyse der Betrachtung, Entwicklung und Gegenwart der Kunstrezeption zwischen Original und Medien. Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Hein, Georg (1998): Learning in the Museum, Routledge, London.

Hein, Georg (1995): The Constructivist Museum, Journal for Education in Museum.

Hein, Georg (2012): Progressive Museum Practice: John Dewey and Democracy. Left Coast Press, California.

Hoffmann, Kristina Preuß, Fabian (2016, szerk.): Kunstvermittlung im Museum. Ein Erfahrungsraum. Waxmann, Münster.

Hooper-Greenhill, Eilean (2007): Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. London: Routledge.

Hooper-Greenhill, Eilean (1999, szerk.): The educational role of the museum. Routledge Taylor&Francis Group. London. New York. 

 Kirschenmann J., Sterzenbach B.L. (2011), szerrk.): Kunst. Schule. Kunst. Modelle, Erhahrungen, Debatten, Friedrich Stiftung, München.

John H. Falk, Lynd D. Dierking (2000): Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. AltaMira Press, Walnut Creek, CA, Oxford.

Kindler, Anna M . (Ed.) (1997):Child Development in Art, Renston, Virgina, The National Art Education Association.

Krimeier, Alfred, Josef- Sgoff Brigitte (2014,szerk.): Museumspädagogik. Ein Handbuch. Grundlagen und Hilfe für die Praxis. Wochenshcau Verlag, Schwalbach.

Kolb, D. (1984): Experiental learning: Experience as the aource of learning and development, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, N.J.

Nuissl, E., Paatsch, U., Schulze, C. (1987, szerk.): Wege zum lebendigen Museum, Heidelberg.

Nina Simon (2010): The participatory Museum. MUSEUM 2.0. Santa Cruz, California.

Otto, Gunter (1998): Lehre und lernen zwischen Didaktik uns Ästhetik, Bd. II. Schule und Museum, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.

Otto, Gunter (1981b): Durch Bilder lernen. In: Kunst und Unterricht, Heft 68.

Otto, Gunter (1990): Der Auslegungsprozeβ: Das Subjekt, das Werk, die Bedingtheiten. In: KUNST+UNTERRICHT. Heft 1

Paolo Mazzanti, Margherita Sani (2020): Emotion and learning in museum. NEMO.

Reinhold Knopp – Karin Nell (2007):Keywork: Neue Wege in der Kultur- und Bildungsarbeit mit Älteren. Transcript, Bielefeld.

Ruth Wüst, Jürgen Wüst (1999): Kunst al Medium im Elementarbereich. Grundlagen-Erfahrungen- Praxisbeispiele. Auer. Donauwörth.

Read, Herbert (1943/1970): Education through Art. Faber, London.

Silke Traub (1988): Das Museum als Lernort für Schulklassen, eine Bestandsaufnahme aus der Sicht von Museen und Schulen mit praxiserprobten Beispielen erfolgreicher Zusammenarbeit. Kovač. Hamburg.

Simon, Nina (2010): The Participatory Museum. Museum 2.0. Santa Cruz. California.

Schulze, Claudia (2001): Multimedia in Museen: Standpunkte und Perspektiven interaktiver digitaler Systeme im Ausstellungsbereich, (Diplomarbeit), Wiesbaden.

Spickernagel, Ellen, Walbe, Brigitte (Hgg.) (1976): Das Museum, Lernort contra Musentempel, Gießen.

Talboys, Graeme K (2000): Museum educator’s handbook. Aldershot, 2000

Freymann, Thelma von (1988): Am Beispiel erklärt. Aufgaben und Wege der Museumspädagogik. Hildesheim.1

Thelma von Freymann, Andeas Grünwald-Steiger (2004): Studien, Texte, Entwürfe, Am Beispiel erklärt - Aufgaben und Wege der Museumspädagogik,  Hildesheim,Olms.

Viktor Kittlausz, Winfired Pauleit (Hg.) (2006): Kunst-Museum-Kontexte Perspektiven der Kunst- und Kulturvermittlung

Uwe Christian Dech (2003): Sehenlernen in Museum, Transcript, Bielefeld.

Wagner, E., Dreykon, M.(2007,szerk.): Museum Schule Bildung. Aktuelle Diskurse-Innovative Modelle-Erprobte Methoden. kopaed, München.

Weschenfelder, Klaus, Zacharias, Wolfgang (1992): Handbuch der Museumspädagogik, Pädagogischer Verlag, Düsseldorf.