Ének-zene óra szerepe a múzeumpedagógiában

Rendkívül izgalmas tanulmány jelent meg a tani-tani. info online felületen "Az ének-zenei óra a múzeumpedagógiában" címmel, amely az ének-zene óra múzeumban történő hasznosításával foglalkozik. A cikk írója Borz Zsófia, aki a PPKE-BTK művészettörténet szakán végzett és a szakdolgozatát a zene és a képzőművészet kapcsolatáról írta.

"Művészettörténeti-muzeológiai témájú szakdolgozatomban egy új terület bevonására tettem javaslatot, miszerint hogyan kapcsolhatunk össze két művészeti ágat, a zenét és a képzőművészetet; az ének-zene órákat a múzeumpedagógiával. Ehhez az esztergomi Keresztény Múzeum néhány késő gótikus magyar szárnyasoltár-töredékét vettem alapul." -írja a szerző.

Borz Zsófia cikke és a szakdolgozata is úttörő jelentőségű, hiszen a múzeumpedagógia olyan területére világít rá, amely eddig a magyar szakirodalomban feltáratlan volt. A művészetközvetítési részben alaposan, logikusan mutatja be a zenei módszerekkel történő múzeumi tanulás sajátosságait. Dicséretes, hogy a zenei témához kapcsolható múzeumpedagógiai módszerekre is kiért.

A szakdolgozatában a dokumentumelemzés is helyet foglal, amely a pedagógusok számára nyújt egyedi értelmezési lehetőséget az ének-zene oktatás és a képzőművészet összekapcsolására.

 Szintén elismerésre méltó, hogy az esztergomi Keresztény Múzeum alkotásaihoz kínál, kiváló, színvonalas ének-zene tantárgyhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást.