„KORTÁRSÍTÁS” A kortárs képzőművészet múzeumpedagógiája módszertani konferencia 1.0

Helyszín: 
Ferenczy Múzeumi Centrum - MűvészetMalom
Időpont: 
2016. november 14.

A Ferenczy Múzeumi Centrum konferenciát szervez a kortárs művészet múzeumpedagógiájának módszertanáról 2016. november 14-én Szentendrén. A konferencia középpontjában a már megvalósult vagy kísérleti fázisban lévő projektek módszertanának bemutatása áll. Olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik múzeumi intézményekben, kereskedelmi galériákban, felsőoktatási intézményekben vagy civil kezdeményezések keretein belül foglalkoznak a kortárs művészet interpretációjával! A hazai múzeumi és kiállítási szcénában a múzeumpedagógia működése, módszertana, valamint jelentősége az elmúlt években előtérbe került. A képzőművészeti kiállítások látogatottsága és népszerűsége ugyancsak emelkedik. A kortárs képzőművészethez kapcsolódó pedagógiai programok, kísérletek mégis marginálisak, még a múzeumi világon belül is. A múzeumpedagógia konferenciákon ugyan jelen van a kortárs képzőművészet interpretációja, ám oly mértékben különbözik a hagyományokra építő, a kulturális örökséget bemutató és közvetítő múzeumpedagógiától, hogy ezeken az alkalmakon csak egy nagyon szűk réteget tud megszólítani. A kortárs képzőművészeti alkotásoknak nincs régiségértékük, nincs történetük (vagy igen-igen rövid). A kortárs művek saját korunk kérdéseire adnak lehetséges válaszokat vagy erről tesznek fel kérdéseket, így önreflexióra késztetik az egyént és a közösséget is. A mediális sokszínűség, az új médiumok jelenléte lehetővé teszi, hogy az „y” és a „z” generációt is könnyedén megszólíthassuk, és segíti a tudatos képolvasóvá nevelést, ami elengedhetetlen a digitális világ tudatos és kritikus használatához. A kortárs művészetközvetítés nemcsak a múzeumi intézményekben van jelen, hanem kereskedelmi galériákban, művészeti egyesületekben és felsőoktatási intézményekben is. Az országos múzeumpedagógia konferenciák, a kortárs művészet-közvetítés sajátosságai és a múzeumpedagógiai gyakorlat kereskedelmi és civil szférában, illetve a felsőoktatásban való jelenléte megkívánja, hogy a kortárs képzőművészet múzeumpedagógia módszertanáról önálló diskurzust kezdeményezzünk. A kortárs képzőművészet múzeumpedagógiája a múzeumi ismeretátadás speciális területeként jelenik meg. A Ferenczy Múzeumi Centrum e konferenciával kezdeményezi, hogy a diskurzus elindulhasson, és a jövőben egyre több hazai és határon túli intézmény és műhely csatlakozhasson a szakmai találkozókhoz.

A „KORTÁRSÍTÁS” című konferencia fő céljai: - a meghívott szakemberek közreműködésével körképet adni a magyarországi és határon túli magyar nyelvű kortárs képzőművészeti múzeumpedagógia elméleti és gyakorlati módszertanáról; - az intézményi tapasztalatok számbavétele: az egyes intézményekben és intézménytípusokban hogyan nyerhetjük meg az óvodásokat, iskolásokat és fiatal felnőtteket a kortárs művészeti kiállítások látogatóinak; - a kortárs képzőművészet interpretációjával foglalkozó szakemberek számbavétele, kapcsolatrendszer kialakítása; - további célok: hogyan nyerhetjük meg a pedagógusokat A konferenciára olyan, 15 perces előadásokat várunk, amelyek egy múzeumpedagógiai programot módszertani szempontból mutatnak be. A bemutatott program lehet egy már megvalósult vagy a jövőben megvalósuló konkrét foglalkozás, egy sorozat vagy projekt is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlati módszertan bemutatásán túl képet kapjunk az előadó / az előadó által képviselt intézmény / a projekt elméleti módszertanáról is. Az elméleti módszertan nemcsak didaktikai hátteret takarhat, hanem bármilyen társtudományét, akár esztétikai, médiaelméleti, szociológiai, antropológiai, pszichológiai, gender studies stb. hátteret. Az előadásokban az intézmény bemutatására és a személyes bemutatkozásra nem lesz idő, ezért minden résztvevőtől kérni fogunk egy legfeljebb 5 perces videót, amelyben az intézményt és / vagy munkáját bemutatja. A bemutatáshoz részletes forgatókönyvet küldünk (lásd alább). Írásban kérjük az egyéni bemutatkozásokat, legfeljebb 1500 karakter terjedelemben. Az egynapos konferencián – a meghívott előadókon kívül – korlátozott számú előadónak tudunk előadási lehetőséget biztosítani. Az előadói helyekre viszonylag részletes, képekkel illusztrált szinopszissal lehet pályázni. Regisztrációs díj nincs, a szinopszisok elküldése egyúttal jelentkezés és regisztráció is. A szinopszisokat 2016. október 14-ig kérjük elküldeni az alábbi címre: konferencia@muzeumicentrum.hu Amennyiben több szinopszis érkezik, mint ahány hely van, a szervezők az előadások között válogatni fognak. A válogatási szempontok nem a szervezők ízlését tükrözik; a válogatásnál a konferencia egészét, a témák és az intézménytípusok sokszínűségét vesszük figyelembe. A szervezők ugyanakkor fenntartják a jogot, hogy egy-egy szinopszist újragondolásra, kiegészítésre a szerzőnek visszaküldjenek. A kisfilm forgatókönyve: A kisfilmből szeretnénk képet kapni az előadó munkájáról és az intézményéről, a kiállítások tereiről. 1. totálkép az intézményről kívülről 2. a múzeumpedagógus útvonala a bejárattól az irodájába / íróasztalához 3. az irodától a múzeumpedagógiai tevékenységhez vezető út 4. gyakorlati előkészületek a foglalkozáshoz (kérjük sorrendben felvenni!) 5. a foglalkozás elindítása (találkozás a gyerekekkel) A hozzánk beérkező nyersanyagokból egységes rövid bemutatkozó filmeket vágunk, ezért kérjük a sorrend pontos betartását! A legfeljebb 5 perc hosszúságú nyersanyagokat a szinopszissal együtt 2016. október 14-ig kérjük beküldeni – a bemutatkozó szöveggel együtt! A szervezők a kisfilmeket a konferencia ideje alatt monitorokon vetítik. Az előadások anyagait, a filmeket, a bemutatkozásokat pedig webfelületre töltik, amely a továbbiakban fejleszthető és egy módszertani kutatóhelyként szolgál. A konferencia időpontja: 2016. november 14., hétfő Helyszíne: Ferenczy Múzeumi Centrum, MűvészetMalom – Szentendre A MI IDŐNK? – az ART CAPITAL című központi kiállításban