14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

Helyszín: 
Magyar Természettudományi Múzeum
Időpont: 
2016. szeptember 26.

Széles merítés 
Múzeumi megoldások az értől az óceánig

A víz szerepének középpontba állításával a 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón szorosan kapcsolódunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016-os jelmondatához: Építs hidat − HÍD, ami összeköt!  Azt járjuk körül, hogy milyen kincset ér és milyen kincseket rejt a víz, mekkora kihívást, egyúttal inspirációt jelent társadalmunk számára az élővíz, a vizes környezet és annak megóvása. A konferencián rávilágítunk arra, hogy mit tesznek, mit tehetnek a hazai muzeális intézmények sajátos eszközeikkel, változatos tematikáikkal annak érdekében, hogy minderre látogatóikat rádöbbentsék, és cselekvésre késztessék őket.

2016-ban a Múzeumok Őszi Fesztiválját Budapesten, a Magyar Természettudományi Múzeumban nyitjuk meg. Az idei évnyitót, melyen gazdára találnak a múzeumpedagógia legjelentősebb hazai elismerései, a Múzeumpedagógiai Nívódíjak és a Kiváló Múzeumpedagógus díj, összekötjük a víz és múzeum témájához kapcsolódó, és a hazai múzeumok bevonásával megrendezésre kerülő szakmai konferenciával, melyet a múzeumpedagógiai szakemberek, illetve valamennyi múzeumi kolléga számára szervezünk.

A konferencián elhangzó előadásokkal és a délutáni gyakorlati bemutatókkal, workshopokkal szeretnénk – az értől az óceánig – élővizeinkre vonatkozó, számos szakágban megmutatkozó tudásunkat felidézni, a víz természeti, történeti, kulturális, funkcionális és közösségi szerepének lehetséges múzeumi interpretációit bemutatni. Célunk egyúttal a kimeríthetetlen témában rejlő, a társadalmi hasznosításra és szemléletformálásra irányuló múzeumi tudománykommunikációs megoldásokat is középpontba állítani.

A 14. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitóra a muzeális intézmények ismeretátadási, múzeumpedagógiai, muzeológiai és tudományos feladatait ellátó szakembereit egyaránt várjuk, mert: 

„Az Évnyitóra figyelni kell.  Mer' az Évnyitó jön, az Évnyitó az mindig jön. "

 

Részvételi szándékát kérjük, 2016. szeptember 20-ig jelezze az ide kattintva elérhető regisztrációs felületen.