Bevezető szeminárium a dialogikus művészet- és kultúraközvetítés során

Helyszín: 
Brema (Németország)
Időpont: 
2014.május 10-11.

A továbbkképzés témakörei:

- látogatói elvárások

- szókratészi dialógus alapjai

-  dialógikus közveítési technikák

- testbeszéd, mimika